Att tänka på vid ansökan om skyddad identitet

Du som behöver ansöka om skyddad identitet:

– Bör ha Ditt skydd innan Du flyttar in till en ny och egen bostad

– Det är bra att använda ett annat namn på dörren till Din nya bostad. Informera gärna Skatteverket om det namn som kommer att finnas på Din dörr.

– Alla dokument som kan styrka Ditt behov av skydd bör skickas med Din ansökan till Skatteverket (RPS, om Du ansökt om fingerad identitet).

– När Du har fått Ditt skydd beviljat är det bra om Du har dokument som styrker att Du nu har skyddad identitet. Detta är viktigt i Din kontakt med myndigheter.

– Det är bra om Du skaffar ett nytt mobilnummer, helst kontantkort som är hemligt. Detta underlättar för Dig när myndigheter behöver ha kontakt med Dig. Skriv alltid ner vilka myndigheter och personer som har fått Ditt nummer.

– Ha alltid för vana att komma överens med myndigheter om hur Er kontakt skall skötas exempelvis genom telefon, personlig kontakt eller genom förmedlingsuppdrag på skatteverket.

Comments are closed.

webmaster: patrikmoree@gmail.com