Viktiga telefonnummer

Skyddsjouren i Ängelholm 0431- 102 96
Polis 114 14 (Akuta ärenden: 112)
Sjukhuset i Ängelholm 0431 – 81 000
Sjukhuset i Helsingborg 042 – 406 10 00
Familjefridsteamet, växeln 0431 – 87 000
Familjefridsteamet har kvinnofridssamordnare, barnpedagog
och kriscentrum för män

Kvinnojourer i närheten

Helsingborg 042 – 18 15 10
Höganäs 042 – 34 02 07
ATIM i Malmö 040- 12 55 86
Halmstad 035 – 12 88 88
Hässleholm 0451 – 49 200
KVINNOFRIDSLINJEN 020 – 50 50 50

Comments are closed.

webmaster: patrikmoree@gmail.com