Vi som arbetar på Skyddsjouren

På Skyddsjouren i Ängelholm finns 14 anställda: Verksamhetschef, kontaktpersoner varav en är ansvarig för Ungdomsjouren samt en som även arbetar med utflyttade personer, boendesamordnare, barnansvariga, administratör och husmor. Vi har drygt 15 ideella som arbetar på jouren som finns till för målgruppen framförallt några kvällar och helger men också vid andra tillfällen, när behov finns. Tillsammans samarbetar vi för att Din vistelse ska bli så bra som möjligt.

Vårt mål är att Du och Dina barn som tar kontakt med oss skall känna trygghet och få stöd i din aktuella situation. Det är viktigt att Du som är hos oss känner att det finns en klar och tydlig planering för den närmaste framtiden. På så sätt kan Du få kraft och lust att komma vidare i livet och följaktligen känna framtidstro.

Vi finns vid Din sida även i Din kontakt med myndigheter. Vi följer även upp dessa möten så att de blir så bra som möjligt för våra Dig i Din vardag. Vi finns även här för Dig som stöd i Din kontakt med myndigheter. Vi arbetar för ett bra samarbete med de myndigheter som Du har kontakt med för att uppnå resultat som underlättar för Dig i den situation Du befinner dig i.

För att kunna möta människor i svåra situationer har vi valt att satsa på utbildningar som handlar om våld i nära relation. Det är viktigt att få en bred kompetens inom detta område därför har vi försökt att fånga in alla relevanta områden inom ramen för en vardag fri från våld. Resultatet av vår satsning på utbildning i samband med praktik är att vi idag kan möta människor i svåra situationer på ett mycket bra sätt. Skyddsjouren i Ängelholm är även en verksamhet utåt då vi är ute och föreläser bland annat på skolor, myndigheter och andra organisationer.

 

Comments are closed.

webmaster: patrikmoree@gmail.com