För myndigheter

Om oss

Vi är drygt 8 personer som arbetar på Skyddsjouren i Ängelholm. Under vårt tak arbetar personer med följande utbildningar: människorättsvetare,  psykoterapeut, behandlingspedagog, förskolelärare, socionomer, beteendevetare, undersköterskor, statsvetare och sociologer. Dessa gedigna titlar är grunden som vi sedan under vårt arbete byggt på med kunskaper kring: trauma, motiverande samtal, människor i sorg, riskbedömning (PATRIARK, SARA och FREDA), barn som bevittnar våld, samtal med utsatta både vuxna och barn, möta särskilt utsatta grupper (Funktionsnedsatta, hedersrelaterat våld och HBTQ) och samtal med våldsutövare. Varje månad har all personal tillgång till handledning för att på så vis skapa ett ännu bättre arbete med den som blivit utsatt.

Mottagningen som är öppen för alla

Till vår mottagning är både drabbade och myndighetspersoner välkomna. Man kan då kontakta oss på telefon, mail, chatt eller genom att besöka oss på vårt kontor.

Hur vi lyckas ha en hållande struktur

Varje vecka träffas all personal för genomgång av de ärende som är aktuella. Vi sätter ihop alla våra kompetenser för att planera utifrån ett helhetsperspektiv. Eftersom vi arbetar med en hårt drabbad grupp vill vi att stödet alltid ska vara starkt både för den drabbade men även för den myndighet som samarbetar med oss. Det är därför viktigt att titta på varje ärende tillsammans och på så vis minska risken för att vi glömmer något. Vi arbetar målinriktat och målet formuleras tidigt i vårt arbete. Det gör det möjligt att utforma en arbetsmetod som är riktad till ett mål. Ett av våra viktigaste mål är att varje person som hör av sig till oss ska känna att den blivit hörd och fått hjälp direkt. Vidare ska alla myndigheter kunna följa vårt arbete genom en regelbunden kontakt med oss.

Antal anställda

På Skyddsjouren arbetar idag över 8 anställda. Vi arbetar som ett stort team men med olika uppdrag. Vi har arbetsgrupper i teamet, kontaktpersoner: som arbetar närmast den drabbade och tillsammans med ansvarig myndighet lotsar den drabbade genom dess svåra situation. Här handlar det om att ge stödsamtal, samordna möten och motivera den drabbade genom mötet med myndigheter. Barnansvariga: arbetar närmast barnen, ansvarar för aktiviteter för samtliga aktuella barn, samtal med barnen och föräldern/arna. Boendeansvariga: arbetar mot de skyddade boenden och ser till att allt som behövs finns i boendena. Det innebär att de arbetar med praktiskt. Självklart hjälper vi personer som flyttat från oss: arbetar just med uppföljningar av alla som flyttar från vårt skyddade boende. Detta genom hembesök och kontakt så att den drabbade har goda förutsättningar att lyckas med sin utflytt till för den många gånger helt ny kommun. 

Hur många platser det finns i våra skyddade boenden

Vi har åtta boende med plats för tio boende som tillsammans kan ta emot uppåt 16 vuxna och hur många barn som helst. Vi har lägenheter som är ”ensamlägenheter” vilket innebär att den boende är där själv med dennes eventuella barn. Vi har även kollektiv där flera personer kan bo och då har man sitt eget sovrum tillsamman med sina eventuella barn men delar på de gemensamma utrymmena – kök, toalett och vardagsrum.

Ungdomschatt

På vår jour är det en samordnare för ungdomar. Det innebär att vi har mottagning för att möta denna målgrupp. Samtalen kommer utifrån både från Ängelholm men även från andra kommuner. Kontakten kan även ske genom telefonsamtal, chatt, sms och mejl. Under fliken “Ungdomsjouren” finns all kontaktinformation. Chatten är öppen onsdagar mellan 16-18

Barnen som kommer till jouren

Alla barn som kommer till vår jour får en kontaktperson. Denna följer barnet och dess förälder under boendet hos oss. En handlingsplan upprättas så även en riskbedömning kring barnet.

Uppföljningar

Alla som bott på jouren har möjlighet att få uppföljning. Det innebär att kontakten med oss kvarstår och en handlingsplan upprättas kring vilken uppföljning som gäller för respektive utflyttad. Det handlar då om hembesök samt hjälp med praktiska frågor. Självklart har den utflyttade tillgång till stödsamtal även efter sin utflytt från vårt skyddade boende.

Skyddad identitet

 Vi på vår jour är sakkunniga i frågor som handlar om skyddad identitet. Det innebär att vi har gedigna kunskaper dels att informera om skyddad identitets frågor, ansöka för den som är drabbad och även handleda i vardagen så att skyddet ska fungera på bästa sätt. Eftersom vi utför riskbedömningar blir det ett underlag kring bedömning om en person måste ansöka om skydd. Vi hjälper även till om önskan om hjälp att förlänga sin skyddade identitet finns. Du som arbetar på någon myndighet kan också höra av Dig om Du har frågor kring skydd identitet samt om Du önskar föreläsning eller utbildning på Din arbetsplats kring denna fråga.

Riskbedömningar

Personal på Skyddsjouren i Ängelholm kan utföra evidensbaserade riskbedömningsinstrumenten PATRIARK och SARA. Personalen har även utbildning i att utföra socialstyrelsens bedömningsinstrument FREDA. För alla som bor på vårt skyddade boende görs en riskbedömning direkt. Men som myndighet går det bra att anlita oss för att hjälpa till att utföra riskbedömningar även för personer som inte bor hos oss. Välkomna att höra av Er om Ni önskar detta så berättar vi mer. 

Vi kan komma till Er

Vi har gedigna kunskaper i våld i nära relation, hedersrelaterat våld, barn som bevittnar och lever med våld samt skyddad identitet. Vill Ni ha kunskaper inom dessa områden är Ni välkomna att höra av Er till oss så kommer vi till Er.

Vi har även kunskaper att hålla i ungdomsgrupper där förebyggande av våld ligger i fokus. Rätten till sin kropp, stärka självkänslan och få verktyg att skydda sig själv. Är Ni som skola intresserad av detta är Ni välkomna till oss så skräddarsyr vi vårt engagemang hos Er så det blir så bra som möjligt.

Chatta med oss onsdagar mellan 16-18