Du som är utsatt

Ingen ska leva med våld

Vår version är att vårt samhälle ska vara fritt från våld. Inga barn ska leva med våld i hemmet. Att alla människor ska leva i ett tryggt hem. Tyvärr är det väldigt vanligt att människor i Sverige lever med våld i hemmet. Särskilt om man är kvinna är det alldeles för vanligt. Vårt hem som egentligen ska vara en plats där vi slappnar av och tankar trygghet är ofta den plats där våld förekommer. Våld kan se olika ut: det kan handla om att någon slår Dig fysiskt, någon kränker Dig så att Du känner Dig ledsen eller rädd, någon kontrollerar Dig, någon kontrollerar Din ekonomi eller någon tvingar Dig till sexuella handlingar mot Din vilja. Oavsett vilken typ av våld Du befinner Dig i så är det inget som ska accepteras. Därför vill vi vara där för Dig. Vi arbetar med människor i denna svåra situation och därför vet vi hur vi kan hjälpa just Dig. Vi är ett telefonsamtal, chatt eller mail bort från Dig. Välkommen att höra av Dig.

Att tänka på innan Du lämnar

Våldet kan göra att Du hamnar i en farlig situation. Kanske så farlig att Du måste fly för livet från Din bostad. Är det så att Du har möjlighet att ta med viktiga saker på Din flykt är såklart alla personliga saker viktiga. Men extra viktigt är Dina personliga handlingar: bankkort, legitimation, viktiga underlag exempelvis koder, nycklar osv. Befinner Du Dig i fara så är det såklart inget avgörande att ta med sig dessa handlingar utan att fly själv och med Dina eventuella barn.

Hur kan hjälpen se ut

När Du kommer till oss skapar vi oss en bild av just Din situation och tillsammans med Dig görs en handlingsplan kring vilka insatser som behöver göras. Exempelvis om Du måste lämna Din bostad? Behöver Du komma till oss på fler samtal? Behöver insatser göras upp kring Dina barn? Behöver Du hjälp i kontakten med andra myndigheter? Behöver Du praktisk hjälp eller behöver Du lotsas till en annan hjälpinsats? Tillsammans gör vi upp en plan som ska hjälpa Dig i Din svåra situation.

Stöd till vuxna

Personalen på vår jour kan möta Dig som vuxen och utforma hjälpen som passar just Din situation. Personalen har mycket erfarenhet att möta människor som lever i en situation där våld finns.

Stöd för Ditt barn

På vår jour finns två barnansvariag som har arbetat och träffat  barn som levt i ett hem där våld förekommer. Varje barn som kommer till jouren får en kontaktperson som finns med barnet under hela kontakten med oss.

Stöd och hjälp att söka bostad

När man flyr från våld och måste lämna sitt hem är ett nytt boende viktigt. Vi finns med och hjälper Dig att leta bostad. Det kan vara svårt att från början veta vilken stad som kan vara säker men tillsammans kommer vi att diskutera säkerhet och komma fram till vilka städer som är säkra för just Dig.

Hjälp i kontakten med myndigheter

När man flyr från våld behöver man ha kontakt med många olika myndigheter. Vi finns med Dig i arbetet med dessa och både stöttar och avlastar Dig så att resan till trygghet känns bra.

För Dig som är anhörig/vän

Våld i nära relation kan drabba vem som helst. Tyvärr är det vanligt i vårt samhälle, vanligare än man kan tro och därför vet vi också att Du kan ha en anhörig eller vän som kan vara utsatt. Ofta är det Ni som är nära den drabbade som upptäcker våldet först. Du är oerhört viktig och det bästa Du kan göra är att prata med personen och ställer frågan: jag har sett detta och detta… jag känner att något är fel … berätta för mig varför det är på detta sätt….. 

Är det så att Du behöver råd och hjälp med hur du ska prata med Din nära så är Du självklart välkommen att höra av dig till oss!

 

Chatta med oss onsdagar mellan 16-18