Mötet även med våldsutövare

Man kan även höra av sig till oss som våldsutövare. Vi har kunskaper att ha samtal med denna grupp också. Vid första mötet sker en planering och en av våra samtalsmetoder är ATV (alternativ till våld). En metod som handlar om att gå tillbaka så långt man miss att man använt våld och sedan utgå från detta i vidare samtal framåt. Som socialtjänst eller annan myndighet kan prata med oss om de anser att någon av deras klienter skulle behöva denna typen av samtal.

 

Chatta med oss onsdagar mellan 16-18