Riskbedömning

För att kunna få en helhetsbild kring de risker en person kan ha, som har flytt från våld, görs en riskbedömning. Vår personal har utbildning för att kunna utföra evidensbaserade riskbedömningarna FREDA och SARA. Då träffar vi den våldsutsatta och utifrån den ramen och då kommer vi fram till ett resultat som gör det tydligt vilka risker som finns men även hur man kan möta dessa på bästa sätt. Dessa riskbedömningar gör vi såklart på alla de som bor i vårt skyddade boende.

Vår personal kan även använda riskbedömningsinstrumentet som Socialstyrelsen författat, FREDA.

Kommuner är välkomna att kontakta oss om de behöver hjälp att utföra en riskbedömning på en klient.

Riskbedömning

Chatta med oss onsdagar mellan 16-18