Våld i nära relation

”våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal)

Våld beskrivs mycket bra i Per Isdals definition av våld. Våld kan även vara ekonomiskt vilket innebär att en person tar beslut ekonomiskt över en annans persons huvud, även om pengarna är den personens pengar. Våld kan vara socialt vilken innebär att någon annan beslutar vilka personer som den utsatta ska ha kontakt med.

Våld är tyvärr väldigt vanligt i vårt samhälle och statistiken (2020) säger att var fjärde kvinna lever med våld i hemmet. Män kan också drabbas av våld i hemmet men då i mycket mindre utsträckning. Självklart finns det barn som lever med våld i hemmet. Samma år, 2020, visar siffror på att två av tio barn i Sverige lever med våld i hemmet.

När man lever med våld i hemmet så blir det till slut en vardag och då är det svårt att bryta. De som lever med våld i hemmet är noga med att ingen utomstående får veta. Det kan bli ett hemlighetsmakeri då skammen kan vara stor. Det som sker i hemmet blir således inte synligt för de personer som inte har insyn i hur familjen har det.

Var fjärde vecka mördas en kvinna (2020) av en person som står den nära. Dessa siffror talar såklart sitt tydliga språk: den farligaste platsen en kvinna kan vara på är hemma!

Våld i nära relation

Chatta med oss onsdagar mellan 16-18